Amsterdam,
02
juni
2016
|
14:53
Europe/Amsterdam

‘Strategie is niet meer relevant voor crisiscommunicatie’

Is het nog belangrijk om een goede communicatiestrategie voor te bereiden voor crisissituaties, of gaat het tegenwoordig alleen nog om snelheid en tact?

De eerste editie van PR is Key draaide om het thema crisiscommunicatie. Sprekers uit binnen- en buitenland deelden hun visie en ervaringen, en tijdens de discussieronde werden de aanwezigen in zes groepen verdeeld om over evenveel stellingen te discussiëren. De belangrijkste conclusies uit die discussies publiceren we op deze site. De stelling van vandaag: ‘Strategie is niet meer relevant voor crisiscommunicatie; het gaat allemaal om reactiesnelheid en tactiek.’

Volgens de discussianten is het wel degelijk van groot belang om op alle fronten voorbereid te zijn op denkbare crises. Bij aanvang van een crisis moet direct duidelijk zijn welke interne communicatieprocessen in werking treden, en op welke manier externe stakeholders geïnformeerd gaan worden. Transparantie in dezen creëert vertrouwen, niet in de laatste plaats omdat de feiten uiteindelijk toch wel boven tafel komen. Als een crisis zich eenmaal aandient, zal een kwetsbare opstelling onaantrekkelijk lijken, maar het is precies wat ervoor nodig is om uit te stralen dat de zaak serieus wordt genomen.

Is de crisis eenmaal een feit, dan is het cruciaal om continu, het liefst realtime, de reacties en tevredenheid van alle stakeholders te monitoren. Er zal verwacht worden dat de getroffen organisatie snel met een statement naar buiten treedt, dus ook hiervoor moet snel geschakeld worden en moet duidelijk zijn wie als “gezicht van de crisis” naar buiten treeft. Stakeholders hechten soms echter meer waarde aan de mening van een medewerker dan aan die van de directeur. Dit komt voor als de medewerker in kwestie hun contactpersoon is geweest tijdens eerdere samenwerkingen of voorbereidingen op toekomstige crises. Tussentijdse evaluaties en tevredenheidstoetsen kunnen dit aan het licht brengen, en duidelijk maken dat het in zo’n geval beter de medewerker kan zijn die tijdens een crisis contact opneemt met de stakeholder.

 

Conclusie

De conclusie van de discussianten is dan ook dat een goede voorbereiding wel degelijk essentieel is voor een goede en snelle reactie op een crisis. Tijdens het hoogtepunt van een crisis gaat veel aandacht naar het instrueren van betrokkenen, het monitoren van reacties en het communiceren met stakeholders. Er is dan geen tijd meer om rustig na te denken over zaken als strategie en taakverdeling. Binnen een organisatie moet altijd een crisisplan voorhanden zijn, en dit crisisplan moet regelmatig worden herzien en eventueel aangepast naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen. Ook in de samenwerking met partners kan vooraf worden ingespeeld op mogelijke crises, zowel binnen de eigen organisatie als bij de betreffende partners.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.