Amsterdam,
09
juni
2016
|
16:29
Europe/Amsterdam

Crisiscommunicatie: extern is belangrijker, intern krijgt voorrang

Hoe zou de verhouding tussen externe en interne communicatie eruit moeten zien in tijden van crisis? Tijdens PR is Key werd hierover druk gediscussieerd.

Tijdens een grote crisis moeten alle zeilen binnen een organisatie worden bijgezet om goed te blijven functioneren. Het informeren van belanghebbenden binnen én buiten de organisatie komt daarbij niet altijd op de eerste plaats. Hoe zorg je er nu voor dat ook de communicatie tijdens een crisis blijft draaien? Welke mankrachten en voorzieningen heb je daarbij nodig?

Deze vragen stonden centraal tijdens de eerste editie van PR is Key. Vier sprekers uit binnen- en buitenland deelden hun visie en ervaringen, en tijdens de discussieronde werden de aanwezigen in zes groepen verdeeld om over evenveel stellingen te discussiëren. De belangrijkste conclusies uit die discussies publiceren we op deze site. De stelling van vandaag: ‘Het is belangrijker om de focus op externe in plaats van interne communicatie te leggen in tijden van crisis.’

Belang en voorrang

Volgens de discussianten zijn externe en interne communicatie beide extreem belangrijk tijdens een crisis, maar is het belang van externe communicatie vanuit een PR-perspectief groter. Hoe je als organisatie uit een crisis komt, is voor een groot deel afhankelijk van de manier waarop er over de crisis en de manier waarop je ermee omgaat wordt gedacht en geschreven. Totale controle over hoe media over de crisis berichten is niet mogelijk, maar met de juiste persberichten, -conferenties en posts op social media kun je hier zeker invloed op uitoefenen.

Het is echter de interne communicatie die volgens de discussianten als eerste aan bod zou moeten komen. De meeste medewerkers hebben hun eigen lijnen naar buiten, via contact met klanten of hun privéprofielen op social media. Bij het losbarsten van een crisis moeten zij daarom direct weten welke informatie zij naar buiten kunnen en mogen brengen. Is er sprake van een reorganisatie, dan zou de voorrang voor interne communicatie een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Door te beginnen met het inlichten van de eigen medewerkers kun je de kans verkleinen dat zij zich negatief uitlaten over de organisatie op social media, of erger: dat ze het slechte nieuws al via een ander kanaal te horen krijgen.

Voorrang geven aan de interne communicatie kan moeilijk zijn, zeker als de crisis al in volle gang is en de buitenwereld in rap tempo de toon van het gesprek aan het vormen is. Het is dan ook van groot belang om vooraf al na te denken over een strategie voor crisiscommunicatie, zodat bij aanvang direct duidelijk is welke interne communicatieprocessen in werking treden, en op welke manier externe stakeholders geïnformeerd gaan worden.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.